Testunau Gwaith Cartref 2023

Rhaid i'r ceisiadau gyrraedd erbyn 6pm ddydd Gwener 2 Rhagfyr 2022

Beirniaid Rhyddiaith: Llio Maddocks a Glenys Roberts

Beirniaid Barddoniaeth: Ifor ap Glyn ac Emyr Lewis

Beirniad Ffotograffiaeth: Huw Talfryn Walters

Beirniad Cerddoriaeth: John Rea

Ewch i dudalen Amodau a Rheolau am y cyfarwyddiadau yn llawn.

Cysylltwch â cystadlu@eisteddfodcaerdydd.cymru gydag unrhyw gwestiwn neu ymholiad.

English version available here

Pob lwc!

Rhif

Cystadleuaeth

Testun a nodiadau

Gwobr

1

Rhyddiaith blwyddyn 2 i 4

Deilen

£5

2

Rhyddiaith blwyddyn 5 i 6

Cymeriad

£5

3

Rhyddiaith blwyddyn 7 i 9

Anghytuno

£10

4

Rhyddiaith blwyddyn 10 i 13

Galwad

£10

5

Y Fedal Ryddiaith

Dianc

Darn o ryddiaith heb fod dros 2,000 o eiriau.

Cystadleuaeth agored i bawb.

Medal a £50

6

Llên meicro

Drwy'r ffenest

Heb fod dros 500 o eiriau.

Cystadleuaeth agored i bawb.

£10

7

Adolygiad

Adolygiad o 'Mori' gan Ffion Dafis

Heb fod dros 1,000 o eiriau.

Cystadleuaeth i rai dros 16.

£10

8

Rhyddiaith y dysgwyr

Hwyl

 

£10

9

Barddoniaeth blwyddyn 2 i 4

Anifail

£5

10

Barddoniaeth blwyddyn 5 i 6

Arwr neu Arwres

£5

11

Barddoniaeth blwyddyn 7 i 9

Y stryd

£10

12

Barddoniaeth blwyddyn 10 i 13

Drws

£10

13

Y Gadair

Rap - testun agored, caeth neu rydd

Cystadleuaeth agored i bawb.

Cadair a £50

14

Limrig

Yn cynnwys o leiaf dwy o ardaloedd Caerdydd

Cystadleuaeth agored i bawb.

£10

15

Englyn

Wcráin

Cystadleuaeth agored i bawb.

£10

16

Telyneg

Llosgi

Cystadleuaeth agored i bawb.

£20

17

Cyfansoddi emyn

Testun agored

Bydd y geiriau yma’n sail i gystadleuaeth cyfansoddi emyn dôn yn Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd 2024.

Cystadleuaeth agored i bawb.

£10

18

Barddoniaeth y dysgwyr

Dwylo

Cystadleuaeth agored i bawb.

£10

19

Tlws yr Ifanc

Plannu

Dyfernir y tlws am waith llenyddol. Gall fod yn gerdd gaeth neu rydd neu’n ddarn o ryddiaith. Yn agored i unigolion 25 oed ac iau yn unig.

Tlws yr ifanc a £50

20

Cyfansoddi cerddoriaeth cynradd

Cyfansoddiad lleisiol neu offerynnol. Gwaith unigol, mewn un symudiad. Dylid cyflwyno’r gwaith ar ffurf nodiant neu drac sain.

£10

21

Cyfansoddi cerddoriaeth uwchradd

Cyfansoddiad ar gyfer un llais neu offeryn. Gwaith unigol, mewn un symudiad, gyda chyfeiliant piano, telyn neu gitâr. Dylid cyflwyno’r gwaith ar ffurf nodiant.

£15

22

Cyfansoddi cerddoriaeth

Dylid cyflwyno’r gwaith ar ffurf nodiant.Cystadleuaeth agored i bawb.

£30

23

Cyfansoddi emyn dôn

I gyd fynd â geiriau buddugol cystadleuaeth cyfansoddi emyn 2022. Gellir cael copi o’r geiriau gan bwyllgor yr Eisteddfod

£20

24

Ffotograffiaeth cynradd

Teulu

£5

25

Ffotograffiaeth uwchradd

Ffrindiau

£10

26

Ffotograffiaeth agored

Cymdeithas

Cystadleuaeth agored i bawb.

£15