Canlyniadau Gwaith Cartref 2023

Dyma ganlyniadau yr holl gystadlaethau gwaith cartref eleni.

Cliciwch yma i weld copi o'r beirniadaethau sydd ar gael

Gallwch glywed Non Lewis yn rapio cerdd y Gadair eleni drwy glicio ar y chwareuwr isod

Rhif

Cystadleuaeth

Cyntaf

Ail

Trydydd

5

Y Fedal Ryddiaith

Coch Bach y Bala

Eifion Glyn

Diwrnod glawog

John Emyr

Ifan Hendri

Eifion Glyn

6

Llên meicro

Mot

Gaenor Mai Jones

7

Adolygiad

Pig yr Alarch

Gaenor Mai Jones

8

Rhyddiaith y dysgwyr

Sosban Fach

Kenzie Oaten-Phillips

Anfonaf Angel

Ruby Williams

Calon Lan /Seren Glas

Anais Jones a Katie Kozok

10

Barddoniaeth blwyddyn 7 i 9

Monty / Pupur (cydradd)

Magdalen Tudno O’Donnell a Nansi Bennett

13

Y Gadair

DJ Valentine

Non Lewis

14

Limrig

Y di-tocsiwr diflas

Elwyn Hughes

Sali

Alan Iwi

Geist

Alan Iwi

15

Englyn

Odyn

Alan Iwi

Cynog

Dilwyn Jones

Llwydyn

John Lloyd

16

Telyneg

Di-droi'n ôl

Jo Heyde

Poethgoed

Gaenor Mai Jones

Llais y Dderwen

Eirian Dafydd

17

Cyfansoddi emyn

Mererid

Megan Richards

Seiriol

J. Richard Williams

Hafan

Megan Richards

19

Tlws yr Ifanc

Taliesin

Gruffudd ab Owain

20

Cyfansoddi cerddoriaeth cynradd

Y Ddraig Bren

Ben Manville-Parry

25

Ffotograffiaeth uwchradd

Ysgrifennydd dros dro

Ceirios Bebb

26

Ffotograffiaeth agored

Ysgrifennydd dros dro

Ceirios Bebb