Canlyniadau

Dyma ganlyniadau yr holl gystadlaethau llwyfan a llenyddol

Rhif

Cystadleuaeth

 

Enw

1

Unawd blwyddyn 2-4

1

Meg Llywelyn

2

Matthew Bill

3

Llew Hornung

 

 

 

 

3

Llefaru blwyddyn 2-4

1

Elliw Lois Bulman

2

Awen Haf James

3

Ela Seaman

 

 

 

 

4

Llefaru blwyddyn 5-6

1

Ela Morgan

2

Mari Fflur Thomas

3

Genevieve Miles

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Unawd offerynnol blwyddyn 6 ac iau

1

Tom Davies

2

Alys Webb

3

Owen Frohawk / Finn Osborne

 

 

 

 

7

Unawd cân werin oed cynradd

1

Olwen Mair Jones

 

 

 

 

8

Unawd cerdd dant oed cynradd

1

Olwen Mair Jones

2

Matthew Bill

3

Esyllt Gwyn Gruffydd

 

 

 

 

9

Dawnsio gwerin unigol blwyddyn 6 ac iau

1

Mari Fflur Thomas

 

 

 

 

10

Côr neu barti blwyddyn 6 ac iau

1

Ysgol y Wern

2

Ysgol Glan Morfa

3

Ysgol Hamadryad

 

 

 

 

11

Grŵp llefaru oedran cynradd

1

Ysgol Trgeanna

2

Ygol y Wern

 

 

 

 

12

Dawnsio gwerin i grŵp blwyddyn 6 ac iau

1

Ysgol y Wern

 

 

 

 

13

Unawd blwyddyn 7-9

1

Ela Mai Williams

2

Alys Jones

 

 

 

 

14

Unawd blwyddyn 10-13

1

Celyn Stewart

2

Heledd Wynn Newton

3

Martha Davies

 

 

 

 

15

Llefaru unigol 7-9

1

Hannah Edwards

2

Alys Jones

 

 

 

 

16

Llefaru unigol 10-13

1

Iestyn Gwyn Jones

2

Nansi Rhys Adams

3

Kai Fish

 

 

 

 

19

Côr neu barti oedran uwchradd

1

Ysgol Bro Morgannwg

2

Ysgol Glantaf

22

Unawd cân werin oed uwchradd

1

Nansi Rhys Adams

2

Moli Elin

 

 

 

 

23

Unawd cerdd dant oed uwchradd

1

Nansi Rhys Adams

 

 

 

 

24

Dawnsio gwerin unigol oed uwchradd

1

Morus Caradog Jones

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Unawd offerynnol oed uwchradd

1

Heledd Wynn Newton

2

Erin Fflur Jardine

3

Caleb Mock

 

 

 

 

27

Ensemble offerynnol oed uwchradd

1

Erin, Manon a Mared

2

Pedwarawd y Wern

 

 

 

 

28

Unawd lleisiol agored

1

Rachel Stephens

2

Helen Kalliope Smith

 

 

 

 

29

Unawd canu emyn

1

Elgan Rees Evans

2

Rachel Stephens

 

 

 

 

30

Unawd o sioe gerdd

1

Rachel Stephens

2

Caleb Mock

3

Seren Haf MacMillan / Martha Grug

 

 

 

 

31

Monolog agored

1

Iestyn Gwyn Jones

2

Kai Fish

 

 

 

 

32

Llefaru unigol

1

Seren Haf MacMillan

2

Iestyn Gwyn Jones

3

Ellis Lloyd Jones

 

 

 

 

33

Grŵp llefaru agored

1

Aelwyd Cwm Rhondda

 

 

 

 

34

Parti neu gôr cerdd dant

1

Merched Canna

2

Parti'r Efail

3

Merched Plastaf

 

 

 

 

35

Parti neu gôr gwerin

1

Merched Canna

2

Merched Plastaf

3

Parti'r Efail

 

 

 

 

36

Grŵp dawnsio gwerin agored

1

Cwmni Dawns Werin Caerdydd

2

Twrch Trwyth

3

Aelwyd Bro Taf

 

 

 

 

37

Sgen ti dalent

1

Aelwyd Cwm Rhondda

2

Iestyn Gwyn Jones

 

 

 

 

 

 

 

 

37a

Perfformio Darn Digri

1

Iestyn Gwyn Jones

2

Hannah Roberts

 

 

 

 

38

Côr agored

1

Côrdydd

2

Côr CF1

3

Côr Meibion Taf

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Limrig yn cynnwys y llinell es adre ar ddiwedd y noson

1

Megan Richards

 

 

 

 

40

Englyn ar y testun cwmwl

1

Rhys Powys

 

 

 

 

41

Cerdd heb fod dros 50 llinell ar y testun strydoedd

1

Martin Huws

 

 

 

 

42

Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun unrhyw anifal

1

Esyllt Gwyn Gruffudd

 

 

 

 

44

Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun y cyfryngau cymdeithasol

1

Erin Jardine

 

 

 

 

45

Cerdd, ymson, stori ddychmygol neu rhan o ddyddiadur ar y testun y cyfryngau cymdeithasol

1

Swyn Hughes

 

 

 

 

46

Tlws yr ifanc. Dyfernir tlws yr ifanc am un darn o waith llenyddol. Gall fod yn gerdd, stori, ysgrif neu bortread ar y thema: mam-gu neu tad-cu

1

Cristyn Rhydderch-Davies

 

 

Gallwch hefyd lawrlwytho holl ganlyniadau Eisteddfod Caerdydd 2020 YMA