Amodau a Rheolau

Cystadlaethau Gwaith Cartref Eisteddfod Caerdydd 2021

1.     Rhaid i geisiadau cystadlaethau gwaith cartref gyrraedd erbyn 6pm ddydd Gwener 27 Tachwedd 2020.

2.     Y beirniaid ar gyfer y cystadlaethau llenyddol fydd Gruffudd Owen a Ceri Elen.

3.     Y beirniad ar gyfer y cystadlaethau ffotograffiaeth fydd Sioned Birchall.

4.     Byddai’n well gennym dderbyn ceisiadau dros e-bost at cystadlu@eisteddfodcaerdydd.cymru. Ond gallwch hefyd eu hanfon drwy’r post at:

Eisteddfod Caerdydd d/o Shân Crofft, 17 Rennie Street, Riverside, Caerdydd, CF11 6EG

5.     Ar gyfer cystadlaethau ysgrifenedig:

a.     dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol ar frig eich ymgais, p’un a eich bod yn anfon y wybodaeth dros e-bost neu drwy’r post:

                                                    i.     eich llysenw

                                                   ii.     rhif y gystadleuaeth a theitl y gystadleuaeth

                                                 iii.     nifer y geiriau neu’r llinellau os yw’n berthnasol

b.     yn y prif e-bost, neu ar ddarn papur ar wahân os ydych yn anfon eich ymgais drwy’r post, rhaid cynnwys:

                                                    i.     eich enw

                                                   ii.     manylion pa gystadlaethau yr ydych wedi ymgeisio ynddynt, gan gynnwys y llysenwau yr ydych wedi eu defnyddio

                                                 iii.     manylion cyswllt yr ymgeisydd – rhif ffôn a chyfeiriad e-bost

                                                 iv.     yn achos cystadlaethau i blant oed uwchradd, cynradd a thlws yr ifanc, dylid cynnwys oed yr ymgeisydd

6.     Ar gyfer cystadlaethau ffotograffiaeth:

a.     dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol ar gefn eich ymgais os ydych yn danfon ymgais drwy’r post, neu ar yr e-bost os ydych yn ei anfon yn electronig:

                                                    i.     eich llysenw

                                                   ii.     rhif y gystadleuaeth a theitl y gystadleuaeth

                                                 iii.     nifer y geiriau neu’r llinellau os yw’n berthnasol

b.     yn y prif e-bost, neu ar ddarn papur ar wahân os ydych yn anfon eich ymgais drwy’r post, rhaid cynnwys:

                                                    i.     eich enw

                                                   ii.     manylion pa gystadlaethau yr ydych wedi ymgeisio ynddynt, gan gynnwys y llysenwau yr ydych wedi eu defnyddio

                                                 iii.     manylion cyswllt yr ymgeisydd – rhif ffôn a chyfeiriad e-bost

                                                 iv.     yn achos cystadlaethau i blant oed uwchradd a chynradd dylid cynnwys oed yr ymgeisydd

c.     nodwch mai dim ond un ffotograff y dylid ei gyflwyno ar gyfer pob ymgais, ond mae croeso i chi ymgeisio fwy nag unwaith

7.     Ni fydd manylion yr ymgeisydd yn cael eu rhannu gyda’r beirniaid.

8.     Mae croeso i athrawon anfon ceisiadau disgyblion i gyd gyda’i gilydd. Os fyddwch yn bwriadu gwneud hyn, cysylltwch â ni ymlaen llaw. Bydd angen i chi sicrhau bod y manylion cywir a pherthnasol gyda phob ymgais yn unol â rheolau 5 a 6 uchod.

9.     Ni chaniateir cyflwyno’r un darn mewn mwy nag un gystadleuaeth.

10. Gellir gwneud cais i gael beirniadaeth lawn drwy e-bostio cystadlu@eisteddfodcaerdydd.cymru.

tycerdd          CCC_logo          llywodraeth          loteri