Cystadlaethau Agored

 

Rhif

Cystadleuaeth

Testun

Nodiadau

Gwobr

54

Unawd lleisiol agored

Hunan ddewisiad

Un darn yn unig.

£25

£15

£10

55

Unawd cân werin agored

Hunan ddewisiad

Un darn yn unig.

£25

£15

£10

56

Unawd cerdd dant agored

Hunan ddewisiad

Un darn yn unig.

£25

£15

£10

57

Unawd canu emyn

Hunan ddewisiad

Unrhyw emyn yn Caneuon Ffydd.

£25

£15

£10

58

Unawd o sioe gerdd wreiddiol Gymraeg

Hunan ddewisiad

Un darn yn unig.

£25

£15

£10

59

Monolog agored

Hunan ddewisiad

Perfformiad heb fod dros 4 munud o hyd.

£25

£15

£10

60

Llefaru unigol agored

Hunan ddewisiad

Un darn yn unig.

£25

£15

£10

61

Grŵp llefaru agored

Hunan ddewisiad

Un darn yn unig.

£40

£25

£15

62

Parti neu gôr cerdd dant

Hunan ddewisiad

Un darn yn unig. O leiaf 12 mewn nifer. Dim uchafswm nifer.

£40

£25

£15

63

Parti neu gôr gwerin

Hunan ddewisiad

Un gân yn unig. O leiaf 12 mewn nifer. Dim uchafswm nifer.

£40

£25

£15

64

Grŵp dawnsio gwerin agored

Hunan ddewisiad

Gellir defnyddio cerddorion byw neu gerddoriaeth wedi ei recordio.

Dawns heb fod dros 5 munud o hyd.

£40

£25

£15

65

Sgen ti dalent

Hunan ddewisiad

Mae’r gystadleuaeth yma’n agored i unigolion neu grwpiau. Ceir 4 munud i ddiddanu’r gynulleidfa. Ni chaniateir i gystadleuwyr berfformio darn a berfformir ganddynt mewn cystadleuaeth arall. Ni cheir perfformio darn os oes cystadleuaeth arall ar gael (h.y. ni cheir perfformio cân o sioe gerdd, gan bod y gystadleuaeth yn bodoli. Rhaid i’r perfformiad fod yn Gymraeg, neu’n ddi-iaith. Noddir y gystadleuaeth gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru. Mae mwy o wybodaeth ar wefan Eisteddfodau Cymru.

£25

£15

£10

66

Darn Digri

Hunan ddewisiad

Perfformio darn o farddoniaeth neu ryddiaith, neu ddarn gwreiddiol. Perfformiad heb fod dros 4 munud o hyd. Disgwylir i’r iaith fod yn weddus, a dylai’r pwyslais fod ar gyfleu hiwmor y darn.

Rhaid sicrhau copi o’r darn i’r beirniad.

Noddir y gystadleuaeth gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru. Mae mwy o wybodaeth ar wefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.

£25

£15

£10

67

Côr agored

Hunan ddewisiad

Perfformiad heb fod dros 8 munud o hyd.

Unrhyw gyfuniad o leisiau heb fod yn llai nag 20 mewn nifer.

Cyflwyno dau ddarn cyferbyniol, gydag un darn gan gyfansoddwr o Gymru.

Mae rheolau'r gystadleuaeth yma yn unol a Chystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022. Mae mwy o wybodaeth ar wefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.

£200

£100

£50