Testunau Gwaith Cartref 2024

Rhaid i'r ceisiadau gyrraedd erbyn dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023

Beirniaid Rhyddiaith: Meg Elis

Beirniaid Barddoniaeth: Llŷr Gwyn Lewis

Beirniad Ffotograffiaeth: Aled Jenkins

Beirniad Cerddoriaeth: Geraint Cynan

Ewch i dudalen Amodau a Rheolau am y cyfarwyddiadau yn llawn.

Cysylltwch â cystadlu@eisteddfodcaerdydd.cymru gydag unrhyw gwestiwn neu ymholiad.

English version available here

Pob lwc!

 

Cystadleuaeth

Testun a nodiadau

Gwobr

1

Rhyddiaith blwyddyn 2 i 4

Anifail

£5

2

Rhyddiaith blwyddyn 5 i 6

Cerdded

£5

3

Rhyddiaith blwyddyn 7 i 9

Newid

£10

4

Rhyddiaith blwyddyn 10 i 13

Rhith

£10

5

Y Fedal Ryddiaith

Cyngor. Darn o ryddiaith heb fod dros 2,000 o eiriau. Cystadleuaeth agored i bawb.

Medal a £50

6

Llên meicro

Dau. Heb fod dros 500 o eiriau. Cystadleuaeth agored i bawb.

£10

7

Adolygiad

Adolygiad o ‘Llygad Dieithryn’ gan Simon Chandler, heb fod dros 1,000 o eiriau.

£10

8

Rhyddiaith y dysgwyr

Agor

£10

9

Barddoniaeth blwyddyn 2 i 4

Y Sŵ

£5

10

Barddoniaeth blwyddyn 5 i 6

Fy milltir sgwâr

£5

11

Barddoniaeth blwyddyn 7 i 9

Cyfrinach

£10

12

Barddoniaeth blwyddyn 10 i 13

Syrthio

£10

13

Y Gadair

Cerdd neu ddilyniant o gerddi caeth neu rydd heb fod dros 75 o linellau ar y testun ‘Chwilio’.

Cadair a £50

14

Triban

Bae

£10

15

Englyn

Dwylo

£10

16

Cerdd rydd

Stryd neu Strydoedd

£20

17

Cerdd heb fod dros 20 llinell ar unrhyw fesur caeth

Gwaith

£20

18

Cyfansoddi emyn

Testun agored. Cystadleuaeth agored i bawb.

£10

19

Barddoniaeth y dysgwyr

Mynydd

£10

20

Tlws yr Ifanc

Gwaith llenyddol. Cerdd gaeth neu rydd neu’n ddarn o ryddiaith, ar y testun ‘Cysylltiad’.

Yn agored i unigolion 25 oed ac iau yn unig.

Tlws yr ifanc a £50

21

Cyfansoddi cerddoriaeth cynradd

Fy nychymyg i

£10

22

Cyfansoddi cerddoriaeth uwchradd

Delweddau

£15

23

Cyfansoddi cerddoriaeth agored

Adleisiau’r gorffennol

£50

24

Cyfansoddi emyn dôn

I gyd fynd â geiriau buddugol cystadleuaeth cyfansoddi emyn 2023. Gellir cael copi o’r geiriau gan bwyllgor yr Eisteddfod

£20

25

Ffotograffiaeth cynradd

Siapau

£5

26

Ffotograffiaeth uwchradd

Adlewyrchiadau

£10

27

Ffotograffiaeth agored

Symudiadau

£15

 

Prif reolau, mae’r rheolau llawn Yma

  1. Rhaid i geisiadau cystadlaethau gwaith cartref gyrraedd erbyn 18:00 ddydd Gwener 8 Rhagfyr 2023.
  2. Gallwch gyflwyno eich ceisiadau ar wefan yr eisteddfod, drwy’r porthol. Ewch i'r Porthol llwytho gwaith cartref neu cyflwynwch eich cais drwy ebostio cystadlu@eisteddfodcaerdydd.cymru Os ydych yn athro ysgol sy’n dymuno cyflwyno ceisiadau ar ran eich disgyblion (sawl cais ar gyfer yr un gystadleuaeth) fe allwch wneud ar ebost.
  3. Gallwch gystadlu cynifer o weithiau ag y dymunwch ym mhob cystadleuaeth. Mae’n rhaid cyflwyno pob ymgais ar wahân o dan ffugenw gwahanol bob tro.
  4. Yn dilyn yr eisteddfod byddwn yn cyhoeddi y darnau buddugol yn y Dinesydd. Os nad ydych am i’ch cais gael ei gynnwys, os ydych yn fuddugol, rhaid i chi roi gwybod i ni pan fyddwch yn cyflwyno’r cais.
  5. Ni chaniateir cyflwyno’r un darn mewn mwy nag un gystadleuaeth.