Hafan

Eisteddfod Caerdydd

Cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd 2023 yn Ysgol Plasmawr ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr 2023.

Mae dyddiad cau ar gyfer y cystadlaethau gwaith cartref Eisteddfod 2023 wedi ei ymestyn.

Mae angen i'r ceisiadau fod mewn nawr erbyn dydd Gwener 9 Rhagfyr 2022 nid 2 Rhagfyr.

Rhestr Testunau Gwaith Cartref 2023

 

Mae Eisteddfod Caerdydd yn aelod o     CEC20

Mae Eisteddfod Caerdydd yn cydnabod cefnogaeth ariannol gan Tŷ Cerdd ac Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen