Hafan

Cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd 2023 yn Ysgol Plasmawr ar 21 Ionawr.

Cliciwch yma i weld copi o'r beirniadaethau sydd ar gael

Gallwch glywed Non Lewis yn rapio cerdd y Gadair eleni drwy glicio ar y chwareuwr isod

Mae Eisteddfod Caerdydd yn aelod o CEC2022 

Mae Eisteddfod Caerdydd yn cydnabod cefnogaeth ariannol gan Tŷ Cerdd ac Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen